AKTUALNOŚCI     archiwum wiadomości

Rogum Kable Sp. z o.o.  zgodnie z wymogami dotyczącymi bezpieczeństwa technicznego  legitymuje się niżej wymienionymi dokumentami, które wymagane są każdorazowo przy realizacji projektów związanych z bezpieczeństwem ludzi oraz sprzętu. 

- Europejski Certyfikat z akredytowanego Instytutu Kolejnictwa na zgodność z normą PN-EN 45545-2:2013 „ Kolejnictwo – Ochrona w pojazdach szynowych. Część 2: Wymagania dla materiałów i elementów w zakresie właściwościach ogniowych.

- Certyfikat w zakresie zgodności z normą PN-K-02511:2000 „Tabor kolejowy Bezpieczeństwo przeciwpożarowe materiałów. Wymagania.” 

 

   Zastosowane w przewodach materiały bezhalogenowe zapewniają utrudniony zapłon instalacji oraz brak gazów trujących i korodujących w produktach spalania.

 Z uwagi na te właściwości przewody o tej konstrukcji rekomenduje się do zastosowań w pojazdach do przewozu osób i towarów tam, gdzie wymagany jest zwiększony poziom bezpieczeństwa transportu.”

Zastosowanie bezhalogenowych kabli firmy Rogum Kable Sp.zo.o.  gwarantuje ochronę życia ludzkiego przed działaniem toksycznych gazów  wydzielających się podczas spalania, oraz zapewnia ochronę sprzętu elektrycznego przed korozją.   Korozja jest wywoływana działaniem kwasu solnego powstającego podczas spalania obecnie stosowanych na rynku halogenowych kabli polwinitowych.

- Opinia techniczna na temat kompatybilności elektromagnetycznej EMC wybranych przewodów (NLgNek-K inf 3,6/6 kV; LiHCH inf 300/500V 120Ω).  „Badane przewody są nowoczesną konstrukcją proponowaną dla transmisji protokołu CAN.

-Atesty z EMAGU w zakresie możliwości stosowania przewodów górniczych w odkrywkowych i podziemnych zakładach górniczych.

-Opinie techniczne z kopalni doświadczalnej „Barbara” w zakresie przewodów strzałowych.

-Atest higieniczny z PZU dla przewodów głębinowych w zakresie możliwości stosowania przy kontakcie z wodą pitną. 

- Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001:2009 nr certyfikatu PL005200/P;

- Certyfikat International Railway Industry Standard (IRIS) nr certyfikatu POL-IR – 00 591;

więcej   >
STREFA POBRAŃ

 KARTY KATALOGOWE      

  CENNIK PRODUKTÓW, EDYCJA 2016, WYDANIE 01.02.2017 

  CENNIK OPAKOWAŃ, EDYCJA I, WAŻNY OD 01.05.2010